Over Guldemond

Dennis Guldemond Juridisch Adviesbureau is – zoals de naam al zegt – opgericht door mr. Dennis Guldemond.

Na mijn bachelor te hebben behaald bij HBO-Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam ben ik door gaan studeren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb mij gespecialiseerd in Privaatrecht. Zodoende heb ik de master Privaatrecht gevolgd en met goed gevolg afgesloten. Tijdens mijn studie heb ik door middel van stage en afstuderen ervaring opgedaan bij een gemeente en bij Martinair. Tevens ben ik werkzaam geweest als praktijkinstructeur (beginnend docent) aan de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding HBO-Rechten.

Betrokken
In 2011-2012 ben ik voor een jaar naar de Verenigde Staten geweest en heb ik een studie aan de University of Missouri Kansas City gevolgd. Hier behaalde ik een internationale master recht en deed ik ervaring op op het gebied van juridische dienstverlening in de Verenigde Staten. Wat voor zich hoort te spreken, is dat in de Verenigde Staten de klant ook echt op nummer één staat en in elke stap actief wordt betrokken.

Met mijn juridisch adviesbureau streef ik deze manier van betrokkenheid na . Ik beperk mij niet tot een bepaalde regio, aangezien communicatie vaak door middel van e-mail en telefoon kan geschieden. Op deze manier kan er simpel en snel contact met de klant opgenomen worden en kan de klant goed op de hoogte worden gehouden. Ik ben van mening dat mijn advies helder en begrijpelijk dient te zijn, zodat de klant niet uit juridische taal hoeft te ontcijferen wat er nu eigenlijk in een advies staat.

© Dennis Guldemond Juridisch Adviesbureau 2024 | Design